Kontaktieren Sie uns

Geschäftsstelle Wipplingerstraße
Wipplingerstraße 2
1010 Wien

+43(0)5 90 910-1025

MO: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
DI: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
MI: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
DO: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
FR: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00

Details Route planen
Your browser is too old. Please download a newer version!
Geschäftsstelle: Wipplingerstraße 2 | 1010 Wien +43(0)5 90 910-1025 ändern Karte schließen Presse Investor Relations Karriere

Обхват на услугите

Технически фасилити мениджмънт
 • Оперативна поддръжка
 • Профилактична поддръжка
 • Преустройства и Fit-out
 • Отстраняване на аварии и дежурство на разположение
 • Гаранционен мениджмънт
 • Проектов мениджмънт
 • Архивиране и актуализация на техническата документация и инспекции съгласно нормативната уредба
 
Инфраструктурен фасилити мениджмънт
 • Почистване
 • Охрана
 • Конферентен мениджмънт
 • Събитиен мениджмънт
 • Пощенски и копирни услуги
 • Управление на отпадъците
 • Поддръжка на външни площи
 • Услуги по преместване
 
Риъл естейт мениджмънт
 • Пропърти мениджмънт
 • Представляване на собственика
 • Счетоводство
 • Бюджетиране и управление на вземанията
 • Калкулиране и управление на сервизната такса
 • Изготвяне на договори
 • Управление на договорите
 • Взаимоотношения с административни институции
 
Интегриран фасилити мениджмънт
 • Комплексно обслужване на сгради
 • Координация, разпределение и оценка на изпълнението на техническите услуги, услуги по почистване, охрана, сногопочистване, управление на отпадъците, контролиране на доставчици и подизпълнители;
 
Техническа поддръжка
 • Осигуряване на нормалната работа на техническите съоръжения и инсталации
 • Управление на гаранционната поддръжка
 • Оптимизация на експлоатационните разходи и режимите на работа
 • Проверки и инспекции съгласно нормативната уредба
 
Профилактична поддръжка
 • Изготвяне на план за профилактична поддръжка
 • Изпълнение на плана за профилактична поддръжка, удостоверяване на изпълнените дейности, изготвяне на изпитателни протоколи
 • Информация относно законовите разпоредби
 • Енергиен мениджмънт
 • Анализ на потреблението
 • Оценка на риска
 • Оптимизация на контрола
 • Енергийни одити
 
24 часова Hotline и дежурство на разположение
 • Подсигуряване работата на инсталациите
 • Своевременна реакция при аварии
 • Оптимално възстановяване нормалната работа на инсталациите
 • Отчетност и поддържане на документацията
 • Използване на съвременен CAFM - софтуер
 • Имплементиране на ясни и детайлни процедури
 
Инспекция на системите
 • Оценка на текущото състояние на системите
 • Идентификация на грешки в системите
 • Установяване на експлоатационната сигурност
 • Документиране и изготвяне на констативни протоколи
 
Преустройство и модернизация
 • Модификация или изменение на съществуващите сгради сградни инсталации
 • Оптимизиране на техническите характеристики на системите
 • Енергийно ефективно обновяване на инсталациите
 
Възстановителни дейности
 • Възстановяване на функционалността на системите
 
Ремонтни дейности
 • Задълбочен анализ
 • Разработване и оценка на различни решения
 • Ремонт или подмяна на дефектни компоненти
 
Инфраструктурни дейности
 • Почистване
 • Фасадно почистване
 • Снегопочистване
 • Охрана
 • Озеленяване
 • Отоплителни инсталации
 • Вентилация
 • Охладителни инсталации
 • Климатични системи
 • Контролно измервателна техника
 • Асансьори
 • Системи за контрол на достъпа и бариери
 • Управление на отпадъците
 
Широкообхватната ни експертиза включва следните технически системи
 • Отоплителни системи
 • Вентилационни системи
 • Охладителни и климатични системи
 • Контролно-измервателни системи
 • Асансьори
 • Пожароизвестителни системи
 • Системи за контрол на достъпа и бариери
 • Евакуационно осветление
 • Алармени системи
 • Комуникационни системи
 • Силнотокови инсталации
 • Осветление
 • Аварийно захранване
 • ВиК системи
 • Пречиствателни станции
 
Нормативни инспекции
 • Лабораторни проверки на вентилационни системи
 • Наладка на вентилационни системи в съответствие с регламентите на работното място
 • Техническа проверка на газови инсталации
 • Техническа проверка на CO2 инсталации
 • Лабораторен анализ на водата
 • Заверка на противопожарни хидранти
 • Котлонадзор
 • Профилактика на спринклерни инсталации
 • Инспекция на противодимни системи
 • Инспекция на системите за въздух под налягане
 • Инспекция на противопожарни клапи
 
Мерки за повишаване на енергийната ефективност
 • Избор на инсталатори
 • Преговори с доставчици на оборудване
 • Изпълнение на енергоспестяващи мерки
 • Имплементиране на система енергиен мениджмънт
 • Енергиен мониторинг
 • Въвеждане на решения за енергийна независимост