Kontaktieren Sie uns

Geschäftsstelle Wipplingerstraße
Wipplingerstraße 2
1010 Wien

+43(0)5 90 910-1025

MO: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
DI: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
MI: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
DO: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00
FR: 09:00 - 12:00 u. 13:00 - 16:00

Details Route planen
Your browser is too old. Please download a newer version!
Geschäftsstelle: Wipplingerstraße 2 | 1010 Wien +43(0)5 90 910-1025 ändern Karte schließen Presse Investor Relations Karriere

Naše služby pre Vašu nehnuteľnosť

Technické riadenie budov
 • Prevádzkovanie
 • Údržba
 • Úpravy a modernizácie
 • Odstraňovanie závad a hotovostná služba
 • Záručný management
 • Development projektu
 • Dokumentácia a povinné preskúšania
 
Infraštruktúrne riadenie budov
 • Upratovanie
 • Ochrana objektov
 • Riadenie konferencií
 • Event Management
 • Kancelársky servis, poštovné služby
 • Odpadové hospodárstvo
 • Údržba vonkajších priestorov
 • Sťahovacie služby
 
Ekonomické riadenie budov
 • Správa nehnuteľnosti
 • Zastupovanie vlastníka
 • Účtovníctvo nehnuteľnosti
 • Rozpočtovanie a účtovníctvo nehnuteľnosti, vrátane správy pohľadávok nehnuteľnosti (Upomienky)
 • Účtovníctvo s prevádzkovým zúčtovaním a zúčtovaním vedľajších nákladov
 • Zmluvný management
 • Časový management
 • Kontakty s úradmi
 
Integrované riadenie budov
 • Komplexná prevádzka budov
 • Koordinácia, rozdeľovanie a kontrola výkonov technických služieb, upratovacie služby, bezpečnosť, zimná údržba, likvidácia odpadu Technické riadenie budov
 • Zabezpečenie prevádzkovej pripravenosti technologických zariadení
 • Záručný management
 • Optimalizácia nákladov a optimalizované riadenie
 • Súlad so zákonnými požiadavkami a predpismi
 
Riadenie údržby
 • Tvorba plánov údržby
 • Vykonávanie funkčných kontrol údržby, dokumentácia a správy o skúškach
 • Dodržiavanie právnych predpisov
 • Hospodárenie s energiou
 • Zber dát
 • Analýza spotreby
 • Analýza problémových častí
 • Optimalizácia riadenia
 • Energetické audity
 
24-hodinový hotline a odstraňovanie závad
 • Zabezpečenie zariadenia
 • Zabezpečenie núdzovej prevádzky
 • Rýchla obnova funkcie zariadenia
 
Reporting a správa dokumentácie
 • Nasadenie „State of the Art“ softvéru CAFM
 • Nastavenie presných a jednoznačných procesov
 
Kontrola prevádzky
 • Posúdenie stavu systému
 • Identifikácia chýb
 • Stanovenie prevádzkovej bezpečnosti
 • Dokumentácia a atesty
 
Prerábky a modernizácia
 • Prerábka alebo zmena existujúcich technologických inštalácií v budovách
 • Zvýšenie využiteľného štandardu zariadení
 • Energeticky úsporné rekonštrukcie technologických zariadení
 
Opravy
 • Obnova funkčnosti zariadenia
 
Údržba
 • Hĺbková analýza
 • Spracovanie a vyhodnotenie rôznych možností riešenia
 • Údržba alebo výmena chybných súčiastok
 
Infraštruktúrne služby
 • Upratovanie kancelárskych priestorov
 • Čistenie fasád
 • Zimná údržba
 • Strážna služba/ochrana objektu
 • Údržba zelene
 • Vykurovacie systémy
 • Ventilačné systémy
 • Chladenie
 • Klimatizácia
 • Meranie a regulácia
 • Výťahy
 • Parkovacie a prístupové systémy
 • Likvidácia odpadu
 
Náš široký sortiment služieb zahŕňa nasledujúce technologické disciplíny
 • Vykurovacie systémy
 • Ventilačné systémy
 • Chladenie a klimatizácia
 • Meranie a regulácia
 • Výťahy
 • Systémy požiarnej ochrany
 • Parkovacie a prístupové systémy
 • Únikové cesty - informačný systém
 • Poplašné zariadenia
 • Počítačové siete
 • Zariadenia dodávky a distribúcie elektriny
 • Osvetlenie
 • Núdzové napájanie
 • Sanitárne zariadenia
 • Zariadenia na úpravu vody
 
Povinné skúšky a revízie
 • Hygienické kontroly ventilačných systémov podľa STN
 • Diagnostika ventilačných systémov v súlade s pracovnými predpismi
 • Diagnostika plynových zariadení podľa STN
 • Meranie výfukových plynov
 • Analýza vody podľa STN
 • Požiarne vodovody podľa STN
 • Kurič
 • Sprinklerové systémy
 • Odsávacie požiarne dymové systémy podľa STN
 • Pretlakové vetranie
 • Požiarne klapky podľa STN
 
Služby energetickej úspornosti
 • Zmluvné zariadenia
 • Zmluvné dodávky
 • Zmluvné úspory energie
 • Zavedenie systému energetického managementu (EMS) na základe zákona o energetickej účinnosti
 • Monitorovanie spotreby energie
 • Energetická sebestačnosť - sledovanie a realizácia